top of page

Hållbarhet

Vi arbetar med hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt förhållningssätt, där barnen själva får odla, plantera och ta hand om sin miljö. Vi erbjuder naturupplevelser på vår fina gård. Vi tar hand om vår miljö tillsammans.

I våra miljöer satsar vi på ekologiska produkter, naturmaterial och annat material i giftfri plast.

Vi odlar, experimenterar och undersöker naturvetenskap och naturen tillsammans med barnen.

Vi lägger stort fokus på rörelse och hälsa. Vi erbjuder barnen mycket utevistelse i vår härliga och stora trädgård. Vi har planerade rörelseaktiviteter flera dagar i veckan. Vi har lekhörnor på gården med olika utmaningar och lekar för barn.

Vi erbjuder en god lunch och näringsrik kost.

Vi strävar efter ett gott samarbete med lokala närproducenter.

Samverkan med familjer & staden

Anchor 1
Achoori

Vi har planer om att kunna erbjuda en drop-in bibliotek och Ludoteca vissa eftermiddagar i veckan. Vi vill att barnens familjer och andra stads besökare ska komma till vår förskola för lek och lärande i våra lokaler. Vi vill erbjuda lekstationer med bland annat pysselbord, lego matta, varierande spel mm. utöver vårat mångkulturella bibliotek, där man kan läsa böcker på många olika språk.

Vi planerar föreläsningar för familjer och pedagoger i samverkan med andra förskolor, skolor och föräldrar.

Dessutom planerar vi kurser i bakning för föräldrar och barn även fysiska aktivitet såsom rörelsekurser, mm.

Alla som kommer till Lilla Snigel ska känna sig välkomna!

Du ska känna dig trygg med att lämna ditt barn hos oss.

Vi vill skapa en plats för hela familjen där vi tillsammans ger de bästa förutsättningarna för ditt/dina barn, våra yngsta medborgare, att växa i!

BIENVENIDOS!!

bottom of page