top of page

Vår Verksamhet

Hur vi arbetar

Vi arbetar enligt svensk läroplan, med strävansmål för de yngsta barn som väcker deras nyfikenhet och lust att lära. Klicka här för att öppna läroplanen.

Vi inspireras av Reggio Emilia filosofi när vi följer barnens lärandeprocesser genom dokumentation. Barnens projekt och miljöns betydelse för lärandet är två viktiga delar i vår Reggio Emilia inspirerade filosofi. Klicka här för att öppna Reggio Emilia filosofi. 

Bild1.JPG

Professionella och engagerade pedagoger med många års erfarenhet inom förskola och skolkök. Pilar, rektor och förskollärare. Christian, kökschef och assistent/barnskötare. 

Två åldersindelade barngrupper med ålder 1-3 år och 3-5 år som leds av två förskollärare och  och består av 14 barn.

Den pedagogiska verksamheten pågår måndag till fredag 8:30-17:00.

Tvåspråkigt arbetssätt med skapande och musik som viktiga delar av verksamheten. Vi sjunger mycket både på svenska och spanska. Vi läser sagor, målar, dansar och skapar i en tvåspråkig miljö. Vi kommer också att ha lekfulla inslag av engelska i verksamheten.

En da på lilla
Läroplan & filiosofi
bottom of page